สมายพลัสทันตกรรมคลินิก บางแสน ชลบุรี
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

หรือใช้บัญชีของคุณ
Remember Me

อัตราค่าบริการ

20
เม.ย.

ราคาจัดฟัน

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
จัดฟันแบบธรรมดา 35,000
   
X-ray จัดฟัน  
พิมพ์ปาก 500
Retainer ชิ้นละ 2,000

ราคาทันตกรรมเด็ก (ทำฟันเด็ก)

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
เคลือบหลุมร่องฟันซี่ละ 300
เคลือบฟลูออไรด์ 300
ถอนฟันน้ำนม 300

ราคาอุดฟัน

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
อุดฟันชั่วคราว 300
Amalgam ด้านละ
ด้านต่อไปด้านละ
400
300
อุดฟันสีเหมือนฟัน ด้านละ
ด้านต่อไปด้านละ
400
300
อุดฟัน รักษารากฟัน 1,000-1,500
X-ray ฟิล์มเล็ก ฟิล์มละ 100

ราคาถอนฟัน และผ่าฟันคุด

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
ถอนฟัน 500-1,000
ถอนฟันคุด 800-2,000
ผ่าฟันคุดกรอกระดูกแบ่งฟัน 2,000-3,000
ผ่าตัดปลายรากฟันหน้า 1,000
ผ่าตัดปลายรากฟันหลัง 2,000
ผ่าตัดอุดปลายรากฟันหน้า 2,500
ผ่าตัดอุดปลายรากฟันหลัง 3,000
ตัดราก แบ่งรากซี่ละ 2,500
ขูด ล้าง เย็บแผลในช่องปากครั้งละ 500
ขลิบแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟันตำแหน่งละ 1,500
เจาะถุงหนองตำแหน่งละ 500
ผ่าตัด sinus เพื่อนำเศษฟันออก 3,000
ผ่าตัด sinus lift 10,000 (รวม bone graft)
Frenectomy 2,000
ล้างแผลในปากครั้งละ 200
รักษา dry socket 200
ขูดล้างแผลครั้งละ 300

ราคาทันตกรรมรักษารากฟัน

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
ฟันหน้า 4,000 (ผ่อนชำระ 2,000/2,000)
ฟันกรามน้อย 5,000 (ผ่อนชำระ 2,500/2,500)
ฟันกรามใหญ่ 8,000 (ผ่อนชำระ 3,000/2,500/2,500)
รักษารากซ้ำ Retreet เพิ่มจากราคาเดิม 25%

ราคาทันตกรรรมรักษาโรคเหงือก

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
ขูดหินปูนทั้งปาก 500-800
เกลารากฟันตำแหน่งละ 300
เจาะถุงหนองตำแหน่งละ 300
ผ่าตัดเปิดเหงือกตำแหน่งละ 1000
กรอแต่งกระดูกตำแหน่งละ 1500
ศัลยกรรมเพิ่มความสูงตัวฟันซี่ละ 2000
ศัลยกรรมปิดรากฟัน ปิดเหงือกร่น (CPFP , APFP) ตำแหน่งละ 5000
ศัลยกรรมปลูกเหงือก (FGG) ตำแหน่งละ 5000
ศัลยกรรมปลูกกระดูก และเหงือก (GTR) ตำแหน่งละ 15000
(รวม Membrane และ bone graft แล้ว)
ใส่เฝือกฟันซี่ละ 500
แก้ไขการสบฟันตำแหน่งละ 500
รักษาการเสียวฟันโดยการทายาซี่ละ 300
เปลี่ยน periodontal dressing ครั้งละ 300

ราคาทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
ฟอกสีฟัน พร้อมขูดหินปูน 6,000
ฟอกสีฟัน พร้อมขูดหินปูน
(ถาดฟอกฟรีพร้อมน้ำยา 1 ชุด)
8,000
เสริมเขี้ยว นำเพชรมาเอง 2,000 - 2,500

ราคาฟันปลอมติดแน่น

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
ครอบฟัน ชั่วคราว Temp ซี่ละ 2,500 - 3,000
ครอบฟัน ไม่ผสมทอง (Non – precious ) ซี่ละ 6,000
ครอบฟัน โลหะผสม ( Palladium) ซี่ละ 8,000
ครอบฟัน ผสมทอง 50% ( Semi – precious ) ซี่ละ 12,000 - 18,000 (แล้วแต่ราคาทอง)
ครอบฟัน High Precious ซี่ละ 12,000 - 18,000 (แล้วแต่ราคาทอง)
ครอบฟัน ไม่มีโลหะผสม ( All porcelain ) ซี่ละ 12,000 - 18,000 (แล้วแต่ราคาทอง)
ยึดครอบฟัน 800 – 1,000
เดือยฟัน ซี่ละ 2,000 – 2,500
ฝังรากฟันเทียม ซี่ละ 40,000

ราคาฟันปลอมถอดได้

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
เพดานพลาสติก เริ่มต้นที่
ฟันซี่ต่อไปซี่ละ
ตะขอลวดตัวละ
1,500
200
100
โครงโลหะ เริ่มต้นที่
ฟันซี่ต่อไปซี่ละ
ตะขอสีเหมือนฟันเพิ่มตัวละ
6,000
200
600
Removable bridge 1 ซี่ เริ่มต้นที่ 4,000
Valplast 1 ซี่
ฟันซี่ต่อไปซี่ละ
4,000
500

ราคาฟันปลอมทั้งปาก

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
เพดานพลาสติกบน 6,000
เพดานพลาสติกล่าง 6,000
เพดานพลาสติกทั้งล่างและบน 12,000
โครงโลหะทั้งล่างบน 15,000
Splint ชิ้นละ 3,500

ราคาซ่อมฟันปลอม

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
ซ่อมฟัน ตำแหน่งละ 200
ซ่อมฟันที่ต้องส่ง LAB 600-1,500
เปลี่ยนฐานหรือเติมฐาน 1,500-2,000