สมายพลัสทันตกรรมคลินิก บางแสน ชลบุรี
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

หรือใช้บัญชีของคุณ
Remember Me

อัตราค่าบริการ

20
เม.ย.

ราคาจัดฟัน

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
จัดฟันแบบธรรมดา 35,000
จัดฟัน AOSC  45,000
   
X-ray จัดฟัน 800
พิมพ์ปาก 700
Retainer ชิ้นละ 2,000

ราคาทันตกรรมเด็ก (ทำฟันเด็ก)

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
เคลือบหลุมร่องฟันซี่ละ 400-500
เคลือบฟลูออไรด์ 400-500
ถอนฟันน้ำนม 500
รักษารากฟันเด็ก 2,000 - 3,000
ครอบฟันเด็ก ซี่ละ 2,500

ราคาอุดฟัน

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
อุดฟันชั่วคราว 300
อุดฟันสีเหมือนฟัน,Amalgam 500 - 1,500
อุดฟัน รักษารากฟัน 800 - 1,500
X-ray ฟิล์มเล็ก ฟิล์มละ 200

ราคาถอนฟัน และผ่าฟันคุด

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
ผ่าฟันฝังซี่ละ 5,000 - 6,000
ถอนฟัน 500 - 1,500
ถอนฟันคุด 2,000 - 4,000
ผ่าฟันคุดกรอกระดูกแบ่งฟัน 2,000 - 3,500
ขูด ล้าง เย็บแผลในช่องปากครั้งละ 500
ขลิบแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟันตำแหน่งละ 1,500
เจาะถุงหนองตำแหน่งละ 500
Frenectomy 2,000 - 3,000

ราคาทันตกรรมรักษารากฟัน

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
ฟันหน้า 5,000 (ผ่อนชำระ 2,500/2,500)
ฟันกรามน้อย 6,000 (ผ่อนชำระ 3,000/3,000)
ฟันกรามใหญ่ 9,000 (ผ่อนชำระ 3,000/3,000/3,000)
รักษารากซ้ำ Retreet เพิ่มจากราคาเดิม 25%

ราคาทันตกรรรมรักษาโรคเหงือก

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
ขูดหินปูนทั้งปาก 800 - 1,500
เกลารากฟันตำแหน่งละ 300 - 500
ขูดหินปูน่และเกลารากทั้งช่องปาก Quadrant ละ  800 - 1,000
เจาะถุงหนอง ตำแหน่งละ  300 - 500
กรอแต่งกระดูก ตำแหน่งละ  1,500
รักษาการเสียวฟันโดยการทายา ซี่ละ  300

ราคาทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
ฟอกสีฟัน  6,000 / 8,000
เสริมเขี้ยว 2,000 - 3,000

ราคาฟันปลอมติดแน่น

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
ครอบฟัน ชั่วคราว Temp ซี่ละ 3,000
ครอบฟัน ไม่ผสมทอง (Non – precious ) ซี่ละ 6,500
ครอบฟัน โลหะผสม ( Palladium) ซี่ละ 9,000
ครอบฟัน ไม่มีโลหะผสม ( All porcelain ) ซี่ละ 12,000
ยึดครอบฟัน 500 – 1,000
เดือยฟัน ซี่ละ 3,500
ฝังรากฟันเทียม ซี่ละ 40,000

ราคาฟันปลอมถอดได้

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
เพดานพลาสติก เริ่มต้นที่
ฟันซี่ต่อไปซี่ละ
ตะขอลวดตัวละ
1,500
300
200
โครงโลหะ เริ่มต้นที่
ฟันซี่ต่อไปซี่ละ
ตะขอสีเหมือนฟันเพิ่มตัวละ
6,000
300
600
Removable bridge 1 ซี่ เริ่มต้นที่ 4,000

ราคาฟันปลอมทั้งปาก

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
เพดานพลาสติกบน + ล่าง 8,000 + 8,000
โครงโลหะ บน + ล่าง 10,000 + 10,000
Retainer 4,000 / 5,000
Tray ฟอกสีฟัน ชิ้นละ 3,000
Splint 3,500

ราคาซ่อมฟันปลอม

รายการรักษา ค่าบริการ (บาท)
ซ่อมฟัน ตำแหน่งละ 300
ซ่อมฟันที่ต้องส่ง LAB 600-1,500