สมายพลัสทันตกรรมคลินิก บางแสน ชลบุรี
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

หรือใช้บัญชีของคุณ
Remember Me

ทันตกรรมน่ารู้

18
พ.ค.
ฟันที่ผุแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา โดยการอุดฟันให้เรียบร้อยโรคก็จะลุกลามทำลายฟันมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงชั้นโพรงประสาทฟันเกิดการอักเสบ และมีฝีหรือถุงหนองที่ปลายรากฟันตามมา มีอาการปวดทรมาน ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค คอยบ่อนทำลายสุขภาพร่างกายอย่างเรื้อรัง เมื่อได้ปล่อยปละละเลยถึงขนาดนี้ จะด้วยสาเหตุรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้ มีความเข้าใจที่ผิด หรือเพราะเหตุใดก็แล้วแต่ เมื่อเกิดความต้องการแก้ไขโดยการรักษาฟันไว้ ไม่อยากถอนออกก็แทบจะสายเสียแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่เกินความสามารถของทันตแพทย์ ที่จะช่วยเหลือได้ เพียงแต่วิธีการรักษาอาจยุ่งยากสลับซับซ้อน ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งใจจริงของทันตแพทย์ทุกคน ไม่ปรารถนาที่จะเห็นสภาพเช่นนี้เพราะงานรักษารากฟันเป็นงานที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะฟันกรามซึ่งมี 3 - 4 ราก การรักษาให้เกิดผลสำเร็จตามความต้องการ จำเป็นต้องเสียเวลาไปหาหมอฟันหลายครั้ง ดังนั้นการให้ทันตสุขศึกษาแก่ประชาชน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องควรมีการเผยแพร่ต่อประชาชนให้ครอบคลุมมากที่สุด วิธีรักษารากฟัน มีหลักการสำคัญคือ ฟันเมื่อมีการติดเชื้อในโพรงประสาทแล้ว การรักษาก็ จะทำโดยการใส่ยาประเภทแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เพื่อหวังผลในการฆ่าเชื้อ เมื่อมั่นใจแล้วว่าภายในคลองรากฟันปราศจากเชื้อ ก็จะทำการอุด และครอบฟันต่อไป ขั้นตอนของการรักษารากฟัน มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ 1. กรอฟันออกเพื่อหาคลองรากฟันซึ่งเป็นรูเล็กๆ ซึ่งอยู่ต่อลงมาจากโพรงประสาท ลงไปจนถึงปลายรากฟัน n 2. ขยายคลองรากฟันให้ใหญ่ขึ้น เพื่อที่จะสามารถใช้น้ำยาล้าง ซับให้แห้ง แล้วใส่ยาฆ่าเชื้อโรคได้ 3. อุดปิดปากโพรงประสาทด้วยวัสดุอุดชั่วคราว เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ประมาณ 3 ถึง 7 วัน 4. กลับมาล้าง ขยายคลองรากฟัน และเปลี่ยนยาที่ใส่ซึ่งหมดฤทธิ์ไปแล้วใหม่ พร้อมกับอุดปิดชั่วคราวกลับไปอีกครั้ง ทำเช่นนี้ 4 - 5 ครั้ง จนกว่าหนองจะแห้ง ไม่มีเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆ 5. ทำการอุดถาวรโดยใช้วัสดุอุดจำพวกยาง อุดตั้งแต่ปลายรากฟันขึ้นมาสิ้นสุดที่พื้นโพรงประสาท และปิดทับด้วยวัสดุทางทันตกรรมจำพวกซีเมนต์ Cement และอมัลกั้ม Amalgum ซึ่งมีสีคล้ายเงินหรือกระดาษดีบุกที่หุ้มซองบุหรี่มีคุณสมบัติให้ความแข็งแรงได้ดี จึงใช้อุดฟันกรามที่ต้องรับแรงบดเคี้ยวมากๆ สำหรับฟันหน้าที่ต้องการความสวยงาม และไม่ต้องรับแรงบดเคี้ยวมาก ก็จะอุดด้วยวัสดุที่มีสีเหมือนฟันธรรมชาติ 6. รอดูอาการฟันสักระยะหนึ่ง (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสภาพของฟัน) จนแน่ใจว่าการรักษารากฟันประสบความสำเร็จ จากนั้นทำการครอบฟันด้วยวัสดุตามความเหมาะสม การรักษารากฟันมีข้อดีที่เห็นได้ชัด คือ สามารถเก็บรักษาฟันไว้ใช้งานได้ต่อไป ดีกว่าการใส่ฟันปลอม เพราะฟันที่รักษารากแล้วก็เหมือนฟันในปากซี่อื่นๆ คือ มีเบ้ากระดูกยึดให้ฟันมั่นคงแข็งแรง และให้ความรู้สึกที่ดีกว่าใส่ฟันปลอม