สมายพลัสทันตกรรมคลินิก บางแสน ชลบุรี
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

หรือใช้บัญชีของคุณ
Remember Me

ทันตกรรมน่ารู้

18
พ.ค.

อุดฟัน

by smieplusbangsaen
การอุดฟัน คือ การกำจัดเนื้อฟันที่ผุ หรือมีการเน่าเสียไปแล้วออก และใส่วัสดุอุดฟันเข้าไปแทนที่ เพื่อให้ฟันที่ได้รับการอุดฟันนั้นสามารถใช้งานในช่องปากได้เหมือนเดิม การอุดฟันจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของฟัน ดังนี้ ในด้านความลึก ฟันที่มีการผุลึกแต่ยังไม่ทะลุโพรงประสาทฟันนั้น จำเป็นต้องใช้วัสดุอุดฟันหลายชนิดมากขึ้น เช่น ฟันผุใกล้โพรงประสาท ต้องใช้ยารองพื้นซึ่งเป็นสารช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างเนื้อเยื่อของฟันชดเชยจากภายในโพรงประสาทฟัน แล้วปิดทับชั้นที่สองด้วยซีเมนต์ซึ่งเป็นสารที่ป้องกันความร้อน ความเย็นที่ถ่ายทอดเข้าไปในโพรงประสาทฟัน และชั้นสุดท้ายจึงอุดด้วยวัสดุอุดฟัน แต่ถ้าฟันผุตื้นขึ้นมาความจำเป็นของการใช้ยารองพื้นและซีเมนต์ก็น้อยลงไปตามลำดับ จนอาจใช้วัสดุอุดฟันแต่เพียงอย่างเดียวก็ได้ ในด้านความกว้าง ของการลุกลาม ทำให้ต้องมีการอุดฟันที่เป็นหลายด้านมากขึ้น การอุดฟันยิ่งต้องทำหลายด้าน ความแข็งแรงของวัสดุอุดก็จะลดน้อยลงไป เพราะลดเนื้อที่ของการเกาะยึดของวัสดุอุดฟันกับผิวฟันลงไป วัสดุอุดฟัน กลาสไอโอโนเมอร์ เป็นวัสดุอุดฟันที่มีคุณสมบัติเด่นในด้านการยึดติดแน่นกับฟันทางเคมี โดยตรง สามารถปล่อยฟลูออไรด์ออกมาเพื่อช่วยป้องกันโรคฟันผุต่อไปได้ รวมทั้งไม่มีผลเสียต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก สีเหมือนฟัน แต่สึก กร่อนได้มากกว่าวัสดุอุดฟันชนิดอื่น เรซิน คอมโพสิต วัสดุอุดฟันสีธรรมชาติ อาจเรียกว่า วัสดุอุดฟันแบบฉายแสง เป็นวัสดุจำพวกพลาสติก ใช้ในตำแหน่งที่ต้องการความสวยงามเหมือนธรรมชาติ สามารถใช้อุดฟันได้ทั้งในฟันหน้าและฟันหลัง แต่วัสดุชนิดนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่า สามารถยึดติดแน่นกับฟันได้โดยอาศัยสารยึดทางเคมีร่วมอื่นด้วย คงทนได้นานกว่ากลาสไอโอโนเมอร์ แต่ไม่มีการปล่อยฟลูออไรด์ออกมา จึงไม่มีผลในการป้องกันโรคฟันผุต่อไป อมัล กัม เป็นวัสดุอุดฟันดั่งเดิม ที่มีจุดเด่นที่ให้ความแข็งแรงดีพอสมควรเพราะเป็นส่วนผสมของโลหะ แต่มีสี ไม่เหมือนฟัน (สีดำเงิน) และราคาไม่แพง ใช้อุดฟันได้ทั้งฟันกรามน้ำนมและฟันกรามแม้ ในตำแหน่งที่ไม่ต้องการความสวยงาม ไม่สามารถยึดติดกับฟัน และไม่สามารถปล่อยฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุ ฟันที่ผุ หรือฟันที่ต้องรับการอุดฟันเพื่อรักษาระบบการเคี้ยวอาหารนั้น เมื่อได้ทำการอุดรักษาเรียบร้อยแล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะผุต่อ หรือวัสดุอุดฟันแตก หรือบิ่นได้ จำเป็นต้องดูแลรักษาให้ดีเช่นเดียวกับฟันทั่วๆ ไป เช่น ควรดูแลรักษาความสะอาดด้วยการแปรงฟันให้สะอาดอย่างทั่วถึง ตลอดจนใช้ไหมขัดฟันช่วยทำความสะอาดซอกฟันด้วย และควรระมัดระวังการเคี้ยวอาหารที่แข็ง เพราะฟันที่ได้รับการอุดรักษานั้น จะมีส่วนเพิ่มของวัสดุอุด ซึ่งไม่เป็นเนื้อเดียวกับเนื้อฟันจริง จะมีลักษณะที่เป็นรอยต่อ ซึ่งถ้าไม่ระวังแล้ว การกระทบกับของแข็งจะทำให้เกิดการแตก หรือบิ่นได้ด้วย