สมายพลัสทันตกรรมคลินิก บางแสน ชลบุรี
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

หรือใช้บัญชีของคุณ
Remember Me

ทันตกรรมน่ารู้

18
พ.ค.

ครอบฟัน

by smieplusbangsaen
ครอบฟัน เป็นวิธีการบรูณะฟันธรรมชาติ ที่สูญเสียเนื้อฟันที่ดีออกไปมากเกินกว่าจะสามารถรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่นการอุดฟัน ทำ Inlays หรือ Onlays ได้ ควรทำ ครอบฟัน เพื่อคงสภาพเนื้อฟันที่เหลืออยู่ไว้และทดแทนส่วนที่สูญเสียไป ในการทำ ครอบฟัน จำเป็นต้องกรอเนื้อฟันออกเพื่อการยึดติดของครอบฟัน ครอบฟันมีหลายประเภท ได้แก่ ครอบฟันทั้งซี่ (Full Veneer Crown) และประเภทคลุมเพียงบางส่วน (Partial Veneer Crown) ฟันที่รักษารากฟันมาแล้วส่วนใหญ่เนื้อฟันที่ดีจะเหลือน้อยและฟันจะเปราะบางกว่าปกติ ทำให้เกิดการแต่หักได้ง่าย จึงควรเสริมความแข็งแรงของฟันด้วยการทำครอบฟันร่วมกับการทำเดือยฟัน (Post and Core) ฟันที่มีขนาดเล็ก เช่น ฟันหน้าและฟันกรามน้อย หลังจากรักษารากฟันมาแล้ว ควรที่จะทำเดือยฟันร่วมกับการทำครอบฟัน ส่วนฟันกรามใหญ่ที่มีเนื้อฟันดีเหลืออยู่มากแค่อุดโพรงฟันแล้วจึงทำครอบฟันก็เพียงพอ การทำครอบฟันมักใช้ในกรณีที่ ฟันมีรอยร้าวและเริ่มมีอาการเสียวฟันเวลารับประทานอาหาร วัสดุอุดมีขนาดใหญ่ มีการแตกหักหรือบิ่นจากการใช้งานหรือจากอุบัติเหตุ ฟันที่ได้รับการรักษาราก ฟันที่มีรูปร่างหรือเนื้อฟันผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ฟันเหล่านั้นเกิดการแตกหัก ครอบฟันมีทั้งหมด 3 ชนิดหลัก คือ 1.ครอบฟันโลหะล้วน ครอบฟันโลหะจะทำด้วยโลหะชนิดเดียวทั้งชิ้น จึงมีความแข็งแรงไม่มีการแตกหัก แต่มีข้อเสียในเรื่องความสวยงาม จึงนิยมใช้ในฟันหลังที่มองไม่เห็น 2.ครอบฟันเซรามิกล้วน ครอบฟันเซรามิกล้วนทำด้วยเซรามิก ไม่มีส่วนของโลหะ จึงเหมาะสำหรับฟันหน้าที่ต้องการความสวยงาม มีความแข็งแรง แต่มีข้อด้อย คือ เปราะ อาจเกิดการแตกหักได้ ถ้าเค้ยวอาหารที่แข็งมากๆ 3.ครอบฟันโลหะเคลือบด้วยเซรามิก ครอบฟันโลหะเคลือบด้วยเซรามิก เป็นการผสมผสานระหว่างเซรามิกและโลหะ โดยการใช้โลหะเป็นแกนด้านใน แล้วเคลือบด้านนอกด้วยเซรามิก การที่ครอบฟันจะอยู่ได้นานแค่ใหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยหลักที่สำคัญคือ การดูแลและการทำความสะอาดโดยการแปรงฟันที่ถูกวิธี และการใช้ใหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟัน ในเด็กที่ฟันแท้มีการแตกหักและเสียเนื้อฟันไปมาก แต่ยังไม่ทะลุโพรงประสาท ส่วนมากทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำครอบฟันเพื่อป้องกันเนื้อฟันส่วนที่เหลือเนื่องจากลักษณะของฟันเด็กจะมีโพรงประสาทฟันที่กว้างเนื้อฟันค่อนข้างบาง ก่อนทำครอบฟัน หลังทำครอบฟัน ก่อนทำครอบฟัน หลังทำครอบฟัน ก่อนทำครอบฟัน หลังทำครอบฟัน